Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 15. února 2017 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.
Uzávěrka soutěžní lhůty je 5. dubna 2017.


Dokumenty pro uchazeče:


Další informace pro uchazeče jsou k dispozici ZDE.


Zdroj: MSMT