Vyhlášení 1. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE117

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 20. července 2016 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 1. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 1. září 2016.

Dokumenty pro uchazeče:

DOKUMENTACE UCHAZEČE pro podání návrhu projektu 1 národní výzvy .zip (936,67 kB)
PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE a další informace o programu-podprogramu .zip (4,3 MB)
SMLOUVA 1 VÝZVY_ INTER-EUREKA LTE .zip (1,37 MB)

Zdroj: MŠMT