Výběrová řízení na národní experty

Evropská komise otevřela výběrová řízení na pozice vyslaných národních expertů (SNEs – Seconded National Experts) na některá generální ředitelství – viz informace a kvalifikační předpoklady příslušných GŘ zde.

Uchazeči se mohou hlásit pouze prostřednictvím stálých zastoupení, uzávěrky příslušných GŘ jsou uvedeny zde.

Uchazeči musí zaslat příslušným výše uvedeným orgánům motivační dopis a životopis ve formátu stanoveném EU.

Zdroj: AVO