VŠB – TUO podepsala memorandum s mexickou univerzitou

Ve čtvrtek 27. 8. 2020 bylo podepsáno memorandum mezi VŠB-TUO a mexickou univerzitou Universidad Autónoma de Zacatecas.

Spolupráce se bude týkat především výměny studentů a profesorů. Důraz bude kladen také na oblast vědecké spolupráce v oblasti těžby nerostných surovin, ochrany životního prostředí a nakládání s vodou jakožto strategickou surovinou. Mexická univerzita počítá s vysláním 12 mexických studentů na VŠB-TUO v letním semestru 2021. Ti budou na univerzitě studovat hornictví, geologii či jiné technické obory. Děkan HGF, prof. Vladimír Slivka zmínil také možnosti studia environmentálních oborů, rektor VŠB-TUO, prof. Václav Snášel, mluvil o důležitosti propojení studia a praxe, která je podle něj klíčem k úspěchu budoucích inženýrů. Nezapomněl zmínit také náš superpočítač v IT4Innovations národním superpočítačovém centru. 

tejný počet studentů z Česka je  připravena přijmout i partnerská univerzita Universidad Autónoma de Zacatecas, jejíž studijní programy jsou zaměřeny na těžbu nerostných surovin, rekultivaci vytěžených ložisek a ochranu životního prostředí.

Mexický stát Zacatecas a jeho stejnojmenné hlavní město je největším producentem stříbra na světě. Také je velkým producentem zinku, olova, antimonu, mědi a jiných kovů, hornin a minerálů. Počet obyvatel města Zacatecas je přibližně stejný jako v Ostravě. Obě města jsou si také podobné svojí historií a především těžebním charakterem. "Sílou této spolupráce pro mexické studenty je studium na jedné z nejlepších hornicko-geologických fakult ve Střední Evropě. Naučí se tam teorii, kterou následně spojí s praxí v různých ostravských firmách," říká Pedro Cardona, ředitel odboru mezinárodních vztahů ve měste Zacatecas. "Jsme velmi vděční české ambasádě v Mexico City za pomoc při navázání této spolupráce, která naše studenty naučí samostatného života v zemi prvního světa a také, že je tato zkušenost připraví do života dospělých, vzdělaných jedinců," uvedl ředitel odboru mobilit a mezinárodních vztahů mexické univerzity v Zacatecas. 

VŠB-TUO podepíše další memorandum o porozumění a spolupráci také s jinou mexickou univerzitou - Instituto Politécnico Nacional, která se řadí mezi nejlepší univerzity v Latinské Americe. Lukáš Balcařík, absolvent Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, nyní pracující pro český konzulát v Mexico City, spolu s děkanem fakulty HGF, prof. Vladimírem Slivkou, stál u zrodu myšlenky propojení VŠB-TUO s mexickými univerzitami, které se nyní stala realitou.

Zdroj: VŠB-TUO