Vláda schválila prodloužení programu DELTA

V pondělí 18. září 2017 schválila vláda prodloužení programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Doposud bylo v rámci programu DELTA vyhlášeno pět veřejných soutěží zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

"Na příkladech mnoha realizovaných projektů se ukazuje se, že program DELTA je velmi úspěšným mechanismem pro podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu s výsledky, které přinášejí konkrétní přínosy pro obě strany. Díky prodloužení programu budeme moci pokračovat v podpoře spolupráce s klíčovými inovačními zeměmi, jako je Korea, Německo a mnohými dalšími. A plánujeme připravit také nové společné výzvy například s Izraelem či USA," uvedl Petr Očko, předseda TA ČR.

Motivací pro aktuální prodloužení úspěšného programu bylo průběžné hodnocení, které ukázalo, že program DELTA je vhodným nástrojem podpory mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI, významně posiluje bilaterální spolupráci českých a zahraničních podniků a výzkumných organizací. Program potvrdil potenciál napomoci zlepšovat přístup týmů z České republiky k zahraničním kapacitám, k mezinárodním znalostem a know-how.

Oproti původní verzi programu schválené vládou v roce 2013 byl předkládaný program DELTA upraven v jeho klíčových parametrech: program byl prodloužen o 2 roky, tj. nově je jeho doba trvání 2014 – 2021 a odpovídajícím způsobem byl upraven rozpočet, konkrétně výdaje ze státního rozpočtu byly upraveny ze 768 mil. Kč na 720 mil. Kč. Rozpočet není navýšen, protože program se bude překrývat s připravovaným programem Delta 2, do něhož budou alokovány další finanční prostředky.

Zdroj: TA ČR