Vláda schválila pro příští rok navýšení rozpočtu na vědu o 3,7 mld

Vláda dnes (30. 5.) na svém zasedání schválila navýšení státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace o 3,7 mld. Kč pro příští rok. Celkové výdaje tak vzrostou na 32,7 miliardy korun, což představuje historicky nejvyšší rozpočet na vědu. Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek tak chce posílit zejména aplikovaný výzkum, rozvoj výzkumných institucí a zajistit stabilitu nových výzkumných center.

Na aplikovaný výzkum půjde celkově o 700 milionů korun více. „Od vyššího rozpočtu na aplikovaný výzkum si slibujeme pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a na konkurenceschopnost ČR. Chceme se více zaměřit na aktuální i budoucí potřeby podniků a společnosti a podpořit vznik center aplikovaného výzkumu. Výdaje na vědu a výzkum jsou naše investice do budoucna,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek. Na základní výzkum je ze státního rozpočtu vyhrazeno o půl miliardy korun více než v roce 2016. Jedním z důvodů je zajištění udržitelnosti nových výzkumných center, které vznikly s podporou EU. „Částkou 768 milionů posílíme institucionální financování, které výzkumným institucím umožní stabilní fungování a dlouhodobé plánování,“ vysvětlil vicepremiér Bělobrádek.
Na spolufinancování programů EU se přidá 1,1 miliardy, na výzkum pro potřeby státní správy pak 330 milionů. Na zlepšení mezinárodní spolupráce bude v rozpočtu vyčleněno o 297 milionů více než v roce 2016.
Co se týká navýšení rozpočtu podle institucí, Technologické agentuře ČR (TAČR), která má v gesci právě aplikovaný výzkum, se navýší rozpočet o téměř 0,6 miliardy na 3,5 mld. korun. Peníze jsou určeny mimo jiné na program EPSILON, který je zaměřen na projekty s rychlým uplatněním v nových produktech, výrobních postupech a službách. Grantová agentura ČR (GAČR) zodpovědná za základní výzkum získá v příštím roce o 0,4 mld. více, její celkový rozpočet tak bude činit 4,2 mld. Akademie věd ČR pak dostane přidáno 300 milionů, celkový rozpočet bude 5,1 mld. Navýšení o 1,1 miliardy je určeno na spolufinancování operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zbývající prostředky se rozdělí mezi rezortní výzkumné organizace a vysoké školy.
"Postupným navyšováním rozpočtu na vědu se chceme připravit na léta 2020-2023, kdy výrazně poklesne financování z EU. V letech 2017-2019 se budou národní a evropské výdaje na vědu pohybovat kolem 1 % HDP, po roce 2020 by ale kvůli útlumu evropského financování mohly celkové národní výdaje klesnout až na hranici 0,6 %. Takový propad nemůžeme dopustit, musíme zajistit stabilitu systému vědy a výzkumu,“ upozornil vicepremiér Bělobrádek.

Zdroj: Výzkum