Vláda jmenovala nové vedení Grantové agentury České republiky

Novou předsedkyní Grantové agentury České republiky (GA ČR) se s platností od 10. prosince stane doktorka Alice Valkárová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Na svém zasedání dne 28. listopadu ji do této pozice jmenovala vláda. Do předsednictva GAČR byli dále jmenováni Jaroslav Koča, který je vědeckým ředitelem centra CEITEC, chemička Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nebo Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

„Systém hodnocení vědy projde v blízké době výraznými změnami směrem ke komplexnímu hodnocení kvality výzkumných organizací. Nové předsednictvo Grantové agentury, která je velmi důležitou součástí vědeckovýzkumného prostředí, tak má před sebou náročný úkol a jsem přesvědčen, že obstojí,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

V nově jmenovaném předsednictvu Grantové agentury ČR zasednou tři vědkyně a dva vědci. Valkárová nahradí dosavadního předsedu Ivana Netuku, další jmenovaní pak členy předsednictva Cyrila Höschla, Bohuslava Gaše a Otomara Linharta, kterým v průběhu prosince a ledna skončí druhé funkční období. Z pětičlenného předsednictva GA ČR tak zůstane ve funkci pouze jeho místopředsedkyně Stanislava Hronová. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

"Za velmi důležitou považuji komunikaci s vědeckou veřejností, bez níž si úspěšnou činnost GAČR nedovedu představit. Jednou z dalších priorit je pro mne podpora vědeckých pracovníků na počátku jejich kariéry, jelikož právě oni mohou zásadním způsobem ovlivnit stav české vědy v příštích desetiletích," uvedla ke svému jmenování doktorka Alice Valkárová.

Vláda dnes také jmenovala dva nové členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky (TA ČR). Jsou jimi profesor Tomáš Kruml z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR a doktorka Kamila Vávrová z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Výzkumná rada TAČR má 12 členů včetně předsedy a dosavadním členům Pavlu Bartošovi a Martinu Frélichovi končí funkční období v listopadu. Rada spolupracuje na přípravě nových programů agentury a hodnotí jejich výsledky, zároveň také navrhuje zaměření oborových komisí.

Zdroj: vyzkum