Vláda chce změnit pravidla pro vyplácení podpor vědeckým institucím

Vláda Andreje Babiše na jednání 6. května 2019 schválila návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

 Tisková konference po jednání vlády 6. května 2019. Foto: Úřad vlády ČR

Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací má především změnit hodnocení výzkumných organizací, výzkumných infrastruktur a jejich výsledků, hodnocení programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací. V současné době je totiž hodnocení založeno pouze na hodnocení výsledků výzkumných organizací a výše institucionální podpory pro výzkumnou organizaci je stanovena pevně jako podíl jí dosažených výsledků na výsledcích všech výzkumných organizací. V praxi má tedy rozhodující vliv počet výsledků, nikoliv jejich kvalita. To chce vláda změnit a zohlednit i kvalitu práce celé výzkumné instituce.

Druhou významnou změnou je zohlednění nové koncepce podpory velkých výzkumných infrastruktur. Stávající znění zákona podporu velkých výzkumných infrastruktur neumožňuje, protože v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) není možné shromažďovat příslušnou informaci. Podobně nedostatečně je dnes upraveno sledování účasti v mezinárodních projektech financovaných z veřejných prostředků. I to chce vláda změnit.

Zdroj: www.vyzkum.cz