Vicepremiér Bělobrádek v Plzeňském kraji otevřel velké regionální inovační centrum a představil priority státní vědní politiky

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek ve středu 15. června zamířil do Plzeňského kraje. V rámci své návštěvy slavnostně otevřel regionální výzkumné centrum RICE při Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a v prostorách fakulty pak zástupcům firem, vědecké, akademické obce a médiím představil priority státní vědní politiky na roky 2016–2020.

„Plzeňský kraj je tradičně silný ve strojírenském a materiálovém výzkumu nebo ve výzkumu pro automotive, v potravinářství a biotechnologiích, které patří mezi prioritní podporované oblasti Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Inovační centra jako je RICE pak mohou výrazně napomoci právě těmto odvětvím průmyslu, aby se vědecké a výzkumné výsledky dostaly co nejrychleji do praxe a byly komerčně využívány. Také o tom jsem dnes na Západočeské univerzitě hovořil během prezentace strategie vědní politiky v příštích letech,“ řekl vicepremiér Bělobrádek.

 

Kromě koncepce Národní politiky podpory výzkumu, vývoje a inovací (NP VVI) Bělobrádek s účastníky setkání diskutoval o aktuálním stavu přípravy zákona o podpoře vědy a výzkumu, o možnostech finanční podpory vývoje a inovací z veřejných zdrojů nebo o přípravě nového systému hodnocení výzkumných organizací, které více zohlední jejich spolupráci s firemním sektorem. Velkým tématem debat nad prioritami státní vědní politiky pro příští léta je také problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků a výzkumníků v technických oborech, se kterým se průmysl dlouhodobě potýká.

V rámci svých výjezdů s NP VVI do regionů ještě místopředseda vlády zavítá do Pardubického kraje.

Zdroj: Výzkum