Vicepremiér Bělobrádek po jednání ministrů v Bratislavě: Mladým vědcům musíme umět nabídnout jasnou kariérní perspektivu, jinak je ztrácíme

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek v úterý 19. července vedl českou delegaci během neformálního jednání Rady pro konkurenceschopnost, která proběhla v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví EU. V části týkající se výzkumu byla hlavním tématem zasedání Rady podpora mladých vědců a obecně zvýšení atraktivity vědecké kariéry pro mladé spolu s podporou investic do lidského potenciálu ve výzkumu a vývoji. Druhým tématem jednání pak bylo nastavení podmínek na podporu inovativních malých a středních podnikatelů.

„Asi nikdo nepochybuje o tom, že motivovaní mladí vědečtí pracovníci jsou klíčem k budoucnosti evropského výzkumného prostoru a k posilování konkurenceschopnosti Evropské unie v globální soutěži. Česká republika a všechny ostatní členské státy proto musí takovým lidem nabízet perspektivu k tomu, aby v Evropě zůstávali. Čili nikoli všemožné bariéry, ale naopak atraktivní prostředí s jasnými možnostmi kariérního růstu a s podporou mobility, které tu udrží kvalitní pracovní sílu a zároveň přiláká špičkové zahraniční vědce na evropská výzkumná pracoviště,“ řekl k jednání místopředseda vlády Bělobrádek.

Omezování bariér pro podnikání inovativních malých a středních podnikatelů (MSP) bylo druhým tématem neformálního jednání ministrů v Bratislavě. Především pak nastavení podmínek pro vytvoření udržitelného evropského ekosystému na podporu MSP. „Česká republika si jako otevřená a proexportní ekonomika dobře uvědomuje význam a nutnost podpory inovací a inovativního chování malých a středních firem. Daňové úlevy stimulující spolupráci takových firem s akademickými pracovišti, která velmi vázne; inovační vouchery, snadnější přístup k rizikovému kapitálu nebo ‚start-up visa‘ pro usnadnění podnikání v zahraničí, to jsou některé z nástrojů podpory, které bychom měli i nadále rozvíjet a vylepšovat,“ doplnil místopředseda vlády.

V průběhu neformálního jednání byla představena i tzv. Bratislavská deklarace, kterou připravili mladí výzkumní pracovníci z členských států Evropské unie a která navazuje na výstupy konference k podpoře mladých vědců konané v Bruselu na začátku června.

Zdroj: Výzkum