Vicepremiér Bělobrádek, Ministerstvo školství, Česká konference rektorů a Akademie věd se dohodli na společném postupu při stabilizaci vědní oblasti

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, předseda České konference rektorů Tomáš Zima a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová podepsali v úterý 30. května 2017 prohlášení o stabilizaci systému vědy a výzkumu v České republice. Signatáři dokumentu se budou zasazovat o systematické navyšování institucionální podpory pracovišť Akademie věd a veřejných vysokých škol v letech 2019 až 2023 nebo o vytváření vhodného prostředí pro mezinárodní spolupráci s větším využitím mladých vědeckých pracovníků. 

Chceme se nejen zasazovat o dlouhodobou finanční stabilitu vědeckovýzkumného prostředí, kde je aspekt dlouhodobosti klíčový, ale chceme také podporovat talentované mladé vědce a obecně pomáhat většímu zapojování našich výzkumníků do mezinárodních programů typu Horizont 2020. Chceme ale také větší propojení pracovišť Akademie věd a veřejných vysokých škol. Budeme se i nadále společně zasazovat o vytváření vhodných podmínek pro posílení spolupráce veřejných vědeckovýzkumných institucí s podnikovou sférou,“ řekl k podpisu místopředseda vlády Bělobrádek, který je zároveň předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zdroj: vyzkum.cz