Veřejná konzultace Evropské komise k budoucnosti iniciativy PRIMA

Evropská komise vyhlásila 1. února 2016 veřejnou konzultaci k budoucnosti iniciativy PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří). Cílem iniciativy, do níž je zapojena i ČR, bylo  posílení spolupráce ve výzkumu a inovacích v oblastech souvisejících s problematikou  udržitelné výroby potravin a zacházení s vodními zdroji v  oblasti Středozemního moře. Více informací o iniciativě PRIMA je možné nalézt zde.

Konzultace bude otevřena do 24. dubna 2016. Informace o dopadech iniciativy PRIMA a možnost zapojit se do procesu hodnocení - viz webové stránky.