Veletrh Věda Výzkum Inovace

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2015 se na výstavišti BVV v Brně uskuteční Veletrh Věda Výzkum Inovace.

Veletrh Věda Výzkum Inovace propojuje vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje jedinečnou příležitost firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především vědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, plánovanými, nebo právě probíhajícími projekty. Nedílnou součástí veletrhu bude také slavnostní otevření a další doprovodné akce zaměřené na získávání nových kontaktů.

Aplikátoři výsledků VaV - Čím může být účast na veletrhu zajímavá právě pro Vás?

  • Můžete zde prezentovat své špičkové inovativní produkty a služby.
  • Můžete se zde prezentovat s příklady Vaší podpory projektů VaV.
  • Setkáte se zde s vlastníky Know-How, původci významných objevů, inovací a technických řešení.
  • Přítomností na VVVI upevníte svou pozici v procesu VaVaI.

Výzkumné organizace - Čím může být účast na veletrhu zajímavá právě pro Vás?

  • Můžete zde prezentovat své ukončené, probíhající nebo plánované projekty, nejen investorům a aplikátorům.
  • Pro výsledky vaší VaV činnosti zde může být nalezeno překvapivě nové uplatnění.
  • Prezentujte se zde i svým potenciálním novým studentům.
  • Představte unikátní zařízení, kterými disponujete a nabídněte jejich volné kapacity.

Zasíláme Vám také přihlášku, nabídku typové výstavby a oborové členění. Pro efektivní účast na veletrhu Vám doporučujeme včasné přihlášení.

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo pokud se nedokážete identifikovat v oborovém členění, neváhejte kdykoliv kontaktovat pořadatele.

Veškeré další informace jsou Vám k dispozici také na stránkách www.vvvi.cz nebo na telefonních číslech +420 605 035 647 a +420 575 570 652.

K dnešnímu dni jsou partnery VVVI tyto organizace:

 partneři vvi