Vědec z CEITEC získal mezinárodní ocenění za výzkum v oblasti paramagnetické rezonance

Mezinárodní ocenění Danubius Young Scientist Award vyzdvihuje vědeckou práci a talent mladých výzkumníků. Oleksii Laguta z CEITEC VUT jej v letošním roce získal jako jediný zástupce z České republiky. Porotu zaujal zejména svým zapojením do vývoje speciálního typu elektronové paramagnetické rezonance.

Ocenění uděluje od roku 2011 Ministerstvo školství, vědy a výzkumu Rakouska (MBMFW) ve spolupráci s Institutem pro Podunají a střední Evropu (IDM) proto, aby podpořili 14 talentů ze 14 zemí v dané oblasti. Účelem je nejen upozornit na práci a talent mladých výzkumníků, ale také zviditelnit jejich vědeckou komunitu v podunajském regionu. 

Čerstvě oceněný ukrajinský vědec Oleksii působí téměř dva roky ve výzkumné skupině Magneto-optická a THz Spektroskopie, jejímž vedoucím je Petr Neugebauer, rovněž řešitel ERC gratu. Tomuto týmu se daří do Brna vrátit téma výzkumu a vývoje elektronové paramagnetické rezonance. Navazují na hlubokou historii sahající do 60. let minulého století, kdy zde Josef Dadok sestrojil svůj první spektroskop nukleární magnetické rezonance NMR v Československu. 

Oleksiiho výzkum na CEITEC VUT navazuje na téma, kterým se zabýval v době svého doktorského studia na Univerzitě ve Stuttgartu. Už tenkrát se mu povedlo potvrdit použitelnost metody rychlého skenování na kmitočtech 200 gigahertzů. V Brně se věnuje technickým úpravám spektrometru, který výzkumný tým sestrojil a představil v minulém roce. Aktuálně však také získal podporu v rámci projektu v prestižním programu Marie Skłodowska-Curie Actions MSCA IMPROVE, v němž studuje použití rychlého skenování při studiu dynamiky rotace elektronů na terahertzových kmitočtech. 

O tom, že se výzkumné skupině daří nejen v oblasti výzkumu, ale také v rozvoji mezinárodní komunity, svědčí i organizování loňské konference EFEPR Summer School, kam se sjelo přes 140 účastníků z celého světa. 

„Základní výzkum magnetické rezonance je v institutu CEITEC VUT velmi silný a získání prestižních grantů ERC a MSCA IMPROVE Petrem Neugebauerem a Oleksiim Lagutou právě v této oblasti dokazuje naši konkurenceschopnost. To potvrzuje i náš další běžící vědecký projekt PETER v rámci evropského programu FET OPEN, jehož mezinárodním koordinátorem je Tomáš Šikola. Naše vědecká síla spočívá nejen v rozmanitosti témat magnetické rezonance, která studujeme, ale také ve skvělé spolupráci mezi různými výzkumnými skupinami nejen v rámci CEITEC, ale i v zahraničí,“ dodává Radimír Vrba, ředitel CEITEC VUT.

Zdroj: CEITEC