Vědci z MU získali 100 mil. Kč na vývoj protinádorových látek

Chemici a biologové z Masarykovy univerzity (MU) získali grant 100 milionů korun na další vývoj látek, které by mohly být využitelné při léčbě nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Zkoumané látky chtějí nabídnout farmaceutickým firmám. V tiskové zprávě to dnes uvedla Martina Fojtů z tiskového odboru univerzity.

„Zkoumáme v podstatě tři různé třídy chemických sloučenin, které vykazují zajímavou biologickou aktivitu. U jedné skupiny s potenciálním protinádorovým účinkem jsme již navázali spolupráci s inovativní britskou farmaceutickou firmou Artios a společně látky dál vyvíjíme. U druhé skupiny látek zaměřených na léčbu leukémií bychom chtěli začít s hledáním partnera pro výzkum zhruba do roka,“ uvedl hlavní řešitel projektu Kamil Paruch z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU.

První skupinu sloučenin tvoří inhibitory nukleáz, tedy enzymů podílejících se na opravách poškozené DNA. Zablokování vybraných nukleáz by podle vědců mohlo být efektivní při léčbě některých typů nádorů, zejména v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivy. Druhou skupinou látek jsou inhibitory, které utlumují činnost enzymu kasein kinázy, který hraje roli v rozvoji chronické lymfocytární leukémie. Jde o nejčastější typ leukémie u dospělých. Vědci z Masarykovy univerzity tyto látky nedávno patentovali a chtějí je dále rozvíjet a testovat jejich účinnost v živých organismech.

Třetí oblastí je výzkum přírodní látky forskolinu, která funguje jako aktivátor některých enzymů a podle vědců má potenciál pro využití v kardiologii. „Nedávno jsme vyvinuli dosud nejrychlejší způsob syntézy této látky a snažíme se připravit obdobné molekuly, které by byly aktivnější a také účinkovaly selektivněji,“ uvedl Paruch.

Téměř stomilionový grant z výzvy Předaplikační výzkum spadající do evropského operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se vědcům podařilo získat i díky podpoře Jihomoravského kraje. Od něj získali grant 500.000 korun z programu Smart akcelerátor - Asistence, který využili na služby specializované firmy zabývající se podporou při vytváření projektových žádostí.

Zdroj: euro.cz