Vědci z CEITEC sestrojili unikátní přístroj magnetické rezonance

Významný posun ve fyzice, chemii či medicíně. Petr Neugebauer a jeho tým představili na CEITEC Vysoké učení technické v Brně unikátní přístroj, který mění doposud zavedený princip měření elektronové paramagnetické rezonance. Přístroj navíc celý sami sestavili. 

Brno není v oblasti spektroskopie využívající magnetickou rezonanci žádným nováčkem. V roce 1960 zde sestavil Josef Dadok první spektrometr v Československu. Jeho odkaz byl i jedním z důvodů, proč se Petr Neugebauer vrátil ze zahraničí na brněnský CEITEC. Chce sestrojit spektrometr, na který získal od Evropské výzkumné rady prestižní grant 2 mil. EUR. 

Na jeho myšlence je revoluční to, že paramagnetickou rezonanci, která doposud převážně funguje na principu proměnlivého magnetického pole za neproměnlivé frekvence obrací. Navrhl metodu, která funguje naopak, a to v neproměnlivém magnetickém poli s rychlou změnou frekvence, což mimo obdržená spektra umožní i odhalit relaxační časy různých materiálů, které jsou v současné době velkou neznámou. Díky této metodě je měření rychlejší, komplexnější a přesnější.

S magnetickou rezonancí se běžný člověk nejčastěji setká při NMR vyšetření v nemocnici. „Mou dlouhodobou vizí, kterou je samozřejmě nutné brát lehce s nadsázkou, je představa, že by takové zdlouhavé vyšetření v tunelu, jak jej známe dnes, nahradila metoda mnohonásobně rychlejší. Tak rychlá, že by stačilo na kompletní vyšetření projít jen rámem dveří,” popisuje svou dlouhodobou vizi Petr Neugebauer. Mimo lékařství však může přístroj pomoci i v odhalování defektů v průmyslu nebo například při vývoji čipů. „Díky našemu spektrometru budeme moci navíc sledovat dynamické děje procesů. To otevírá nové možnosti při studiu nových materiálů a jejich charakterizaci, přes biologické molekuly až po materiály, jako je například grafen,” dodává.

Nový spektrometr pro paramagnetickou rezonanci, sestavuje Petr Neugebauer se svým týmem od prvního šroubku až po finální zařízení včetně softwaru a automatizace. Věří, že vědecké poznání posunou tam, kam se dnešní zavedené metody nemohou dostat.

Autor: Kateřina Vlková
Zdroj: CEITEC
Úvodní foto: pixabay.com