Vědci představili inovativní nápady přispívající k rozvoji podnikání v evropských zemích

Původně to měla být jedna z nejvýznamnějších akcí českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) letošního roku. Na konferenci ECCW 2020 o podnikatelských kompetencích v měnícím se světě měli přijet akademici z univerzit v Evropě, Asii a Severní Americe. Jenže epidemie koronaviru všemu vystavila stopku. Místo osobního setkání v Hotelu Budweis se dnes její účastníci sešli u obrazovek počítačů při online přenosu.

S tím, jak se epidemická situace od září zhoršovala, začali jsme s přípravou online konference. Nové řešení má i svá pozitiva – zúčastnili se i ti, co už předem z časových důvodů svou účast museli odmítnout,“ říká Zdeněk Caha, ředitel Ústavu podnikové strategie VŠTE.

Téma stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovských oblastech a současné trendy v posilování konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, se ale neměnilo. Vědci a odborníci tak představili a diskutovali inovativní nápady, přispívající k rozvoji tohoto podnikání v evropských zemích.

Pozoruhodný je i software, vytvořený týmem profesora Marka Vochozky, rektora VŠTE, jehož prostřednictvím si mohou firmy otestovat své finanční zdraví. Škola ještě dokončuje certifikovanou metodiku pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, která má právě malým a středním podnikům pomoci zlepšit jejich výsledky.

Na projektu VŠTE spolupracovala s Vysokým učením technickým v Brně, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, Krajským sdružením NS MAS ČR Jihočeského kraje a mnoha firmami a podnikateli. Zapojené subjekty se několikrát sešly a diskutovaly nejlepší způsob řešení, a to jak v rámci workshopů, tak první konference.

Více informací o projektu, výstupech a realizovaných konferencích a workshopech lze nalézt na webových stránkách rozvojmsp.cz, program konference ECCW a další informace na webu podnikatelskekompetence.cz.

Zdroj: VŠTE