Vědce z Muni podpoří prestižní britská nadace Wellcome Trust

Molekulární biolog Lumír Krejčí z Masarykovy univerzity získal prestižní kolaborativní grant od jedné z největších soukromých nadací podporujících vědu, britské Wellcome Trust. Grant získal spolu s kolegy z Velké Británie a Spojených států amerických na zkoumání molekulárních mechanismů, které vedou ke vzniku některých nádorových onemocnění, jako je rakovina prsu či prostaty. Podporu v celkové výši 26 milionů korun má jeho tým na dobu pěti let. Je prvním vědcem v České republice, který tento grant obdržel.

FOTO: Kateřina Šejvlová / CC-BY

 

Dosáhnout na finance, které získávají ti nejkvalitnější světoví vědci, znamená projít třemi koly výběru. „V první fázi se zasílá stručný návrh toho, na čem chcete pracovat spolu s životopisy zapojených vědců. V druhém kole se zpracuje plná grantová přihláška, kterou posuzují špičkoví světoví odborníci. Třetí částí je interview, kde je potřeba představit projekt a zodpovědět dotazy výběrové komise,“ popsal cestu, která vede ke grantu, Krejčí.

Podporu získal spolu se Simonem Boultonem z britského The Francis Crick Institute, Davidem Ruedou z londýnské Imperial College a Erikem Greenem z Columbia University. Brněnští odborníci se budou v rámci projektu věnovat biochemické a biofyzikální charakterizaci funkce bílkoviny s názvem RAD51, která hraje významnou roli v opravách poškozené DNA a také při její replikaci, tedy tvorbě jejích kopií při dělení buňky. Předběžné výsledky Krejčího týmu byl nedávno publikovány v prestižním časopise Cell a Molecular Cell.

Mutace v RAD51 jsou spojovány s řadou nádorových onemocnění, jako je rakovina prsu, vaječníků, močového měchýře nebo prostaty, a s tzv. Fanconi anemií, která také vede k nádorovým onemocněním. „Tento projekt je primárně základním výzkumem, ale víme, že mutace v některých dalších genech jsou spojované s těmito nemocemi, a chceme objasnit přesný molekulární mechanismus, který k nim může vést,“ dodal Krejčí.

Autor: Ema Wiesnerová
Zdroj: muni.cz