Ve výzvě MSCA-IF-2020 uspělo 21 českých projektů

Dne 8. a 9. února byly oznámeny výsledky výzvy 2020 pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Skłodowska-Curie. Celkem byl předložen rekordní počet 11 573 projektů, o 1 698 projektů více než ve výzvě 2019 (nárůst o 17 %).

K podpoře bylo navrženo 1 630 projektů, jejichž rozpočet dohromady představuje 328 mil. euro. Celková úspěšnost byla téměř 15 % (podobně jako v předchozím roce). Kromě panelu, do kterého mohly být předloženy projekty s hostitelskou institucí v neakademickém sektoru (Society & Enterprise Panel, SE Panel), bylo třeba dosáhnout skóre 90 % a více.

Ze 142 hodnocených žádostí předložených českými institucemi uspělo 21 projektů – 19 projektů typu European Fellowships a 2 projekty typu Global Fellowships. Ve třech případech se jednalo o reintegrační granty, které podali výzkumníci a výzkumnice vracející se z působení v zahraničí (v tzv. třetí zemi) zpátky do České republiky. Dvojnásobný počet získaných grantů ve srovnání s předchozím rokem (10 grantů) je obrovský úspěch. Úspěšnost českých hostitelských institucí se vyšplhala na 14,79 %, téměř se zdvojnásobila oproti předchozímu roku (8,13 %). Čísla ukazují nejen pozitivní trend většího zájmu o podávání individuálních grantů MSCA (o 19 více než v roce 2019), ale především rostoucí kvalitu předkládaných projektových návrhů.

Nové granty poputují na tyto instituce: Vysoké učení technické v Brně (5), Univerzita Karlova (4), Biologické centrum AV ČR (2), Masarykova univerzita (2), Univerzita Palackého v Olomouci (2), Univerzita Pardubice (2), Biotechnologický ústav AV ČR (1), Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (1), Fyzikální ústav AV ČR (1) a Mikrobiologický ústav AV ČR (1). 

Výsledky MSCA-IF-2020 dle typů grantů: ZDE

Cut off scores (minimální potřebné skóre pro financování předloženého grantu): ZDE.

Žadatelé o MSCA IF, kteří si vybrali hostitelskou instituci v jedné z tzv. Widening countries (kam patří i Česká republika) se mohli zároveň ucházet o tzv. Widening Fellowships. Ve výzvě 2020 uspěly 3 projekty, které budou řešeny na českých hostitelských institucích (Botanický ústav AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Vysoké učení technické v Brně). Více k výsledkům WF ZDE

Podpora projektů z OP JAK

Uchazeči o individuální granty MSCA, kteří nebyli navrženi k financování ve výzvách MSCA a zároveň prošli minimálním prahem 70 %, budou moci žádat v dalším programovém období o podporu ze strukturálních fondů. MŠMT předpokládá otevření první výzvy podporující mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v Operačním programu Jan Amos Komenský až na jaře 2022, a to z důvodu zpoždění ve vyhlášení programu Horizont Evropa, na který je národní program navázán. Nicméně o finanční podporu v první výzvě se budou moci ucházet i žadatelé z výzvy MSCA-IF-2020.

Zdroj: h2020.cz