Ve výzvě H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 uspěla i Česká republika

Výzva H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 byla otevřena od 19. 5. 2020 do 11. 6. 2020. Celkem bylo ve výzvě podáno 454 projektů v pěti tématech, 23 z nich bylo vybráno k financování.

V tématu  SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment bylo podáno 36 projektů, z nichž budou čtyři projekty financovány. ČR se zúčastnila v jednom podávaném projektu.

V tématu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL)  bylo podáno 221 projektů, z nichž bude financováno 13 projektů. ČR se účastnila v 15 projektech, v jednom z nich v pozici koordinátora.

V tématu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response bylo podáno 162 projektů a čtyři projekty budou financovány. ČR figuruje v roli partnera ve dvou konsorciích, jejichž projekty byly vybrány k financování. Celkově se ČR zúčastnila v tomto tématu ve 20 projektech, ve dvou případech v roli koordinátora projektu.

Téma SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Pan-European COVID-19 cohorts mělo celkem 21 podaných projektů a financován bude jeden projekt. ČR se zúčastnila v jednom podaném projektu.

K tématu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19 bylo podáno 14 projektů, z toho jeden bude financován.

Zdroj: TC AV ČR