V roce 2019 pokryly v Evropské unii obnovitelné zdroje téměř 20 % spotřeby energie

Podle údajů Eurostatu pokryly obnovitelné zdroje energie v roce 2019 v EU 19,7 % spotřeby, což se blíží 20 % cíli stanovenému pro rok 2020.

Nejúspěšnější je v tomto směru Švédsko, pokrývající již 56,4 % své spotřeby energie, dále následuje Finsko s 43,1 % a Lotyšsko s 41 %. Česká republika obsadila v žebříčku pokrytí spotřeby energie obnovitelnými zdroji 19. místo.

Více informací najdete zde.

Zdroj: h2020.cz
Ilustrační foto: pixabay.com