V nejmodernějším pavilonu brněnského výstaviště se uskutečnil 3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace

Vystavovatelé potvrdili stálou aktuálnost hlavní myšlenky veletrhu: propojování vědecko-výzkumné sféry s aplikační. Toto propojování trvale a celosvětově přitahuje velkou pozornost. Vystavovatelé a odborná veřejnost chválili především kvalitní doprovodný program, který v této oblasti nabídl zajímavé účastníky.

První den veletrhu byla hlavním tématem spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, druhý den pak mezioborová komunikace a spolupráce mezi odborníky napříč vědními obory, třetí den byl určen vzdělávání a lidským zdrojům.

V zahajovacím dni o prioritách ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR pro léta 2018-2020 diskutovali například Marian Piecha, náměstek MPO pro sekci fondů EU a digitální ekonomiku, Karel Havlíček, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Jaroslav Koča, člen předsednictva Grantové agentury ČR a Libor Kraus, prezident Asociace výzkumných organizací. K uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v inovativních řešeních malých firem se vyjádřili zástupci firem GEN TEC s.r.o. a QED Group, a.s., Vysokého učení technického v Brně a průmyslového sdružení Czech Space Alliance.

V dalších dnech doprovodný program spoluutvářeli partneři veletrhu, například Úřad průmyslového vlastnictví, Nadace Vodafone, Klub zaměstnavatelů, mezinárodní nezisková vzdělávací organizace JA Czech, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Inovační centrum Ústeckého kraje a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Návštěvníci veletrhu měli možnost shlédnout více než 100 expozic.

K vidění byla řada zajímavostí z oblasti biotechnologie, e-mobility, chytrých měst, kolaborativní robotiky, NB-IoT, chytrého parkování, měření znečištění ovzduší atd. Mezi největší vystavovatele patřili ÚJV ŘEŽ, Unipetrol Group, Nadace Vodafone, Rohde & Schwarz, E.ON, Valeo, Huawei Technologies.

Řada návštěvníků využila možnost seznámit se s inovativním řešením pro dodávky elektřiny v malé modulární elektrárně ÚJV ŘEŽ, zajezdit si na elektromotocyklech společnosti KUBERG nebo si prohlédnout nový elektromobil StudentCar z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské  - Technické univerzity Ostrava. Společnost Rohde & Schwarz předvedla nové osciloskopy a kolaborativní robotiku a firma OMEXOM GA Energo představila technologie chytrých měst.

O veletrhu řekli:
„Veletrh Věda Výzkum Inovace je velmi dobrá a užitečná myšlenka a témata doprovodného programu byla velmi zajímavá." (Miroslava Jedličková, MMR - Eurocentrum Brno)

„Pozitivně hodnotíme především potřebný pokus o propojení výzkumné sféry s aplikační." (Roman Polák, Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i.)

„Veletrh má velmi dobrý potenciál, účastnilo se ho mnoho zajímavých vystavovatelů, k vidění bylo opravdu hodně." (Michaela Bastlová, VŠTE)

„Na veletrhu vládla přátelská a pohodová atmosféra vytvářená organizátory i vystavovateli." (David Hornych, MERKUR TOYS, s.r.o.)

Hlavním úkolem pro pořadatele příštího ročníku veletrhu je v co největší míře zopakovat pokrok v návštěvnosti, jaký byl zaznamenán mezi prvním a druhým ročníkem. Pořádání veletrhu je velmi nákladná záležitost, a proto je nutno příští ročníky organizovat spolu s partnery, kteří veletrhu zajistí další rozvoj - s využitím všech příležitostí, které se v souvislosti s takovou akcí naskýtají.

Ing. Martin Janča, Ph.D. , ředitel veletrhu
Zdroj: technickytydenik.cz