V Kodani vznikne první nefosilní letiště světa. Klíčovou část vytvoří Češi

Jak se obejít bez fosilních paliv a nahradit je „zelenou“ energií, chtějí vědci a firmy z Evropy vyzkoušet na kodaňském letišti Kastrup. Založili proto konsorcium Energy-X, do kterého byli přizváni i vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR.

Čeští vědci budou mít na starosti řešení, jak uchovat energii z obnovitelných zdrojů díky elektrolýze vody a následnému získání vodíku. Technologie použitelná pro letiště má vzniknout do deseti let, informoval ústav.

Obnovitelné zdroje nahrazují energii z fosilních paliv již dnes, mají ale jednu podstatnou nevýhodu. „Ekologické varianty jsou sice všudypřítomné a relativně dostupné, energie z nich je však využitelná buď okamžitě, nebo vůbec,“ uvádí ústav. Uchování energie pro pozdější využití je proto pro rozvoj „zelené“ energetiky zásadní.

Spotřebujeme dvacet Temelínů

„Česká ekonomika ročně spotřebuje přes 400 terawatthodin energie, to je ekvivalent asi dvacetinásobku výkonu Temelína. Tato spotřeba je kryta fosilními palivy až ze 70 procent, vyřešit ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů je tedy nutností pro změnu energetické bilance,“ uvedl vedoucí českého vědeckého týmu Petr Krtil z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Jeho tým k uchování energie používá elektrolýzu vody. Při ní se získává vodík, který se dá následně použít pro výrobu elektřiny nebo tepla.

K tomu, aby se metoda mohla využít v širším měřítku, musejí vědci najít vhodný katalyzátor - tedy látku, která urychlí chemickou reakci, ale přitom se sama nezmění. „V současné době se výzkum zaměřuje na nalezení dostatečně stabilního katalyzátoru, který bude zároveň ekonomicky smysluplný,“ uvedli vědci ve zprávě.

Elektrochemickou přeměnou obnovitelné elektrické energie na vodík se odborníci z ústavu Heyrovského zabývají dlouhodobě, koordinují dokonce celoevropský projekt ELCOREL, který se na tento výzkum zaměřuje. „V české historii se jedná o projekt ojedinělý, žádný vědecký ústav zatím projekt s tak velkým mezinárodním přesahem neřídil,“ stojí ve zprávě ústavu. Právě díky své roli v ELCOREL byli vědci vybráni i do konsorcia ke kodaňskému letišti.

Na severu vědí, že ropa nevydrží

Letiště Kastrup nebylo podle Krtila vybráno náhodou. „Skandinávské země jsou známé svým vysokým využíváním zelené energie, kterou lze snadno využít k demonstraci životaschopnosti vyvíjených technologií v průmyslovém měřítku,“ sdělil vědec. Do deseti let má vzniknout technologické řešení, které by bylo použitelné jak pro letiště, tak například pro velké firmy.O použití energie z vodíku se mluví v automobilovém průmyslu, podle Krtila je současný projekt širší. „Nejde o to, co spotřebuje jednotlivec, ale celá ekonomika,“ řekl. Nový směr energetiky je podle něj nutností vzhledem k tomu, jak se vyčerpávají zdroje z fosilních paliv.