V českém průmyslu přibývá žen. Vliv má rostoucí podíl studentek technických oborů i automatizace

Průmyslové firmy od roku 2014 zaznamenávají rostoucí počty zaměstnaných žen a zvyšuje se i jejich celkový podíl. Ten podle posledních statistik poprvé od roku 2009 překonal 33 procent. Tahounem je v tomto směru především zpracovatelský průmysl. Vliv na současný stav má rostoucí podíl studentek technických oborů, nízká nezaměstnanost, bourání genderových stereotypů nebo nastupující automatizace. Průmyslové firmy také často upřednostňují některé vlastnosti, kterými ženy předčí své mužské kolegy.

Množství žen zaměstnaných v průmyslových firmách podle dat Českého statistického úřadu od roku 2014 neustále roste. V roce 2018 jich evidoval téměř 530 tisíc, jednalo se přitom o nejvyšší počet od roku 1999. Jasně nejvyšší podíl na tom měl zpracovatelský průmysl, kde v roce 2018 působilo necelého půl milionu žen. Právě toto odvětví od roku 2000 z hlediska počtu žen neustále roste. Naopak klesající trendy lze pozorovat v oblasti dobývání a těžby, v roce 2018 zde působily jen zhruba 3 tisíce žen, z dlouhodobého hlediska se přitom jedná o setrvalý pokles jejich počtu. Před dvaceti lety jich v tomto oboru pracovalo přes 10 tisíc, v roce 1993 pak dokonce dvojnásobek.

V posledních letech však nerostou pouze absolutní počty žen v průmyslových firmách, ale také jejich podíl. V roce 2018 se poprvé od roku 2009 opět přehoupnul přes 33 procent. I v tomto směru se na tom nejvíce podepsal zpracovatelský průmysl. Nárůst nejen počtu, ale i podílu žen potvrzují také firmy, které v této oblasti působí. „Ačkoliv se strojírenství může zdát jako výhradně mužská záležitost, ženám jsme maximálně nakloněni, pracuje jich u nás stabilně necelých 40 procent. Jejich rostoucí počty v průmyslových firmách vychází zejména z toho, že se vyrovnávají poměry mezi studenty a studentkami už na technických školách. Jinými slovy podíl žen zde stoupá, což se pak projevuje i na trhu práce,“ uvedl Jiří Prášil mladší, výkonný ředitel koncernu ZKL, který se zabývá výrobou ložisek.

Prášilova slova potvrzují také statistiky ministerstva školství. Podle nich sice dlouhodobě klesá počet studentek, které studují technické obory na vysoké škole, tento trend jde však ruku v ruce s celkovým úbytkem vysokoškoláků v posledních letech. Bližší pohled ukazuje, že více ubývá mužů studentů, mezi lety 2011 a 2018 u nich došlo k poklesu o více než 28 procent. U studujících dívek to bylo pouze 20 procent. Z celkového pohledu tak jejich podíl v roce 2011 činil necelých 29 procent, před dvěma lety to však bylo už téměř 33 procent.

Na vyšší absolutní počty žen, ale i jejich podíl v rámci pracovních týmu má podle odborníků vliv i současná nízká nezaměstnanost. „U řady firem v našem odvětví pozorujeme, že při náboru pracovníků upravují svá kritéria. Kvůli problémům s lidskými zdroji se pracovní náplň snaží ženám maximálně přizpůsobit. Je to určitě jedna z variant, my se potenciálně chybějící pracovní sílu snažíme řešit především automatizací,“ řekl Prášil. Jeho slova částečně potvrzuje také Marcela Vyskoková z personální agentury Advantage Consulting. „Zvyšování počtu žen na technických pozicích má vliv několik faktorů. Situaci ovlivňuje poptávka na trhu práce, větší perspektiva uplatnění do budoucna. Svou roli sehrává také emancipace a bourání genderových stereotypů, že ženy na technické pozice nepatří,“ sdělila.

Personalisté zároveň uvádějí, že větší zájem o ženy v průmyslových firmách nelze nazývat přímo trendem současnosti. „Probíhá to již delší dobu, spíš je to tím, že je daleko více žen, které jdou třeba už na střední technickou školu, ale hlavně na vysokou školu technického zaměření,“ potvrdila statistická data Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz, která se zabývá náborem technicky zaměřených pracovníků. Podle Vyskokové je důležitým faktorem i nástup nových oborů souvisejících s automatizací a inovacemi. Ty jsou pro ženy stále atraktivnější a vidí v nich proto svoji budoucnost.

Průmyslové firmy mohou obsazením žen nejen vyřešit problém s chybějící pracovní silou. Podle odborníků totiž se totiž mohou zástupkyně něžného pohlaví opřít o některé vlastnosti, které je oproti mužským kolegům favorizují. „Ženy jsou obecně pečlivější, spolehlivější a v týmu působí coby stabilizační prvek. Na druhou stranu to, co rozhoduje, je jejich schopnost vykonávat samotnou práci, a zde vesměs není až tak podstatné pohlaví, jako spíše ochota se učit, schopnost přizpůsobit a v neposlední řadě odborná znalost,“ uvedl Firemní sociolog Vojtěch Bednář.

Zdroj: Businessinfo.cz
Ilustrační foto: pixabay.com