V automobilce Škoda Auto se představily české firmy z oblasti "space"

V automobilce Škoda Auto v Mladé Boleslavi se 5. 10. 2017 uskutečnilo zcela první setkání zástupců výroby a vývoje automobilky se zástupci českých firem z oboru kosmických technologií. Zástupci technologických firem tak měli možnost představit na půdě největšího českého zaměstnavatele a tahouna ekonomiky nové technologie, které mohou být inspirací pro vývoj inovací v automobilovém sektoru. Cílem akce bylo současně také navázat nová spojení k budoucí potenciální spolupráci.

Setkání s názvem „Škoda meets space“ zorganizovalo Technologické centrum AV ČR v rámci aktivit ESA TT Broker společně se Škoda Auto DigiLab a Ministerstvem dopravy, do jehož gesce kosmické technologie spadají. Škoda Auto DigiLab představuje jednotku, která zajišťuje vývoj nových digitálních a mobilních technologií pro zákazníky Škoda Auto, komunikuje s externími partnery pro zajištění nových technologií a inovací a je vizionářem nových možností mobility a služeb automobilky.

Svoji činnost z oblastí materiálů a komponent představili zástupci firem TOSEDA, 5M, SYNPO, Advamat, AVX, Eggo Space a CSRC.
Z oblastí senzorů, SW, testování a expertních služeb se představily firmy BD Sensors, EZconn, Space Systems Czech/Finland,
Frentech Aerospace, VZLÚ, SVÚM a MECAS ESI.

Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro GNSS (Globální navigační družicový systém) z Úřadu vlády zahájil dopolední blok prezentací, následován ředitelem agentury CzechInvest Karlem Kučerou, který představil dosavadní zapojení českých start-up firem do kosmického průmyslu. Zástupce Škoda Auto DigiLab, Tomáš Žídek, prezentoval současnou koncepci Škody a její spolupráci směrem ke start-upům, univerzitám a firmám. Zvláštním hostem setkání byla zástupkyně ESA Aude De Clercq, která přítomným vysvětlila systém fungování sítě technologických brokerů po celé Evropě. Celou akcí provázel Pavel Habarta, ESA TT Broker pro Českou republiku (TC AV ČR).

Koncept akce umožnil po blocích prezentací networking u připravených stolků, kde mohli zástupci jednotlivých firem se zájemci v klidu diskutovat a probírat technologie do větších detailů. Návštěvníci ocenili také možnost prohlídky Škoda Auto Muzea, v jehož prezentačních prostorech se akce konala. Setkání mělo pozitivní ohlas jak mezi firmami, tak mezi zástupci Škoda Auto.

Zdroj: tc.cz