Uznávaný genetik Radim Šrám získal čestnou medaili Akademie věd

S výsledky svých alarmujících studií se nikdy netajil. Známý genetik Radim Šrám, který řadu let upozorňuje na zdravotní rizika života ve znečištěných oblastech, jako je Ostravsko, nyní získal jedno z nejvyšších ocenění Akademie věd ČR.

Prestižní poctu nazvanou De scientia et humanitate optime meritis obdržel u příležitosti svých 80. narozenin. Předala mu ji osobně předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Radim Šrám, který působí v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v pražské Krči, je celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti vlivu znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. Používá přitom metody genetické toxikologie a molekulární epidemiologie, přičemž zjistil, že znečištěný vzduch škodí nejenom dýchacím cestám, ale i kůži a že existují podstatné rozdíly mezi nemocností dětí například v Českých Budějovicích a v Karviné.

„Ocenění De scientia et humanitate optime meritis je nejvyšší akademická medaile udílená nejen za vědecké výsledky, ale i za přispění k blahu lidstva,“ uvedla předsedkyně AV ČR. „V této kategorii oceněných jsou mimo vědců také dva astronauti a jediný politik. Doktor Šrám je vzhledem ke své práci velmi vhodným kandidátem, nesmírně si ho za ni vážíme,“ zdůraznila.

Program Teplice

Radim Šrám založil a koordinoval významný vědecký projekt nazvaný Program Teplice, který se zabýval dopady znečištěného životního prostředí na zdraví obyvatel v pánevních oblastech a v Praze.

Studium se soustředilo na analýzu dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, výsledků těhotenství, úmrtnosti a vzniku nádorových onemocnění. Do programu se v Česku zapojilo 20 pracovišť: zejména okresních a krajských hygienických stanic ze severních, středních a jižních Čech, výzkumných ústavů a univerzit.

Znečištění na Ostravsku

Od roku 2008 Šrám koordinoval také rozsáhlý výzkum znečištění ovzduší na Ostravsku, který sledoval vliv znečištěného ostravského ovzduší na zdravotní stav zejména dětí, ale i genotoxicitu látek přítomných v ovzduší Ostravska a jejich škodlivé genetické účinky.

„Smůla s našimi výsledky je v tom, že když zjistíme něco zajímavého, obvykle tím nikoho nepotěšíme. Díky práci v AV ČR však důsledkem nebylo to, že bych musel změnit zaměstnání, čehož si velmi vážím,“ uvedl skromně čerstvý laureát.

Radim Šrám je členem několika národních poradních orgánů dohlížejících na kvalitu životního prostředí a působí jako expert Světové zdravotnické organizace, kde se podílí na přípravě materiálů o vlivu znečištěného ovzduší na genetický kód dětí. Je nositelem početných ocenění, mj. ceny Česká hlava (2008) či oborové medaile J. E. Purkyně (2013).

Zdroj: AV ČR
Úvodní foto: Stanislava Kyselová | Wikimedia Commons