Úspěšná soutěž NEJinovátor má své pokračování

Soutěž NEJinovátor, která byla po několik let úspěšně realizována v Jihomoravském kraji, má své pokračování. Koncept soutěže vytvořený podnikatelským a inovačním centrem BIC Brno převzalo Město Plzeň a pro rok 2021 vyhlásilo soutěž NEJ Inovátor 5G.

Do soutěže se rozhodlo zapojit celkem 5 měst (Plzeň, Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Ústí nad Labem), která v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2019, vyhrála v soutěži 5G PRO 5 MĚST. Cílem tohoto projektu bylo pomoci k rozvoji konceptu Smart Cities prostřednictvím aplikací a technologií založených na využití mobilních sítí 5. generace.

Prostřednictvím právě vyhlášené soutěže NEJ Inovátor 5G tak mohou města podpořit společnosti ze svého okolí v dalším budování inovativních procesů. Cílem soutěže NEJ Inovátor 5G není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací s teoretickým dopadem do 5G sítí. Hodnocen je tedy proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží.

Systém hodnocení

Na začátku soutěže proběhne nominace vhodných firem partnery soutěže a současně bude podnikatelské veřejnosti dána možnost donominovat svého favorita. Proces nominace bude probíhat odděleně v každém ze zúčastněných pěti měst.

Porotou vybraným společnostem bude nabídnuto hodnocení tzv. „inovačním auditem“, který následně určí pořadí a vítěze soutěže. Ti nejlepší budou oceněni na slavnostním vyhlášení – za přítomnosti vrcholných představitelů zúčastněných měst a dalších významných hostů.

Pro koho je soutěž určena

Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území regionu měst zapojených do projektu „5G pro 5 měst“: Karlovy Vary, Jeseník, Plzeň, Bílina, Ústí nad Labem. Obor podnikání je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.

Přínos pro účastníky/ firmy

Firmy, které postoupí do užšího výběru, obdrží na základě inovačního auditu individuální zpětnou vazbu o svých výsledcích v řízení inovací. Analýza ukáže jejich srovnání s nejlepší praxí v oblasti řízení inovací na evropské úrovni. Vítězná firma bude moci používat titul „NEJ Inovátor 5G roku 2021“ a bude jí poskytnuta mediální podpora a propagace. Firmy budou mediálně podporované v průběhu soutěže, a to nejen ve všech městech, ale také celostátními mediálními kanály.

Harmonogram soutěže

  • Zahájení soutěže (červen 2021) – Výběr středních a malých podniků s inovativními procesy s teoretickým dopadem do 5G sítí
  • Konec registrace firem (červen 2021)
  • Hodnocení porotou (červenec 2021) – Výběr nejlepších 5 – 10 firem (z každého města)
  • Zpracování inovačních auditů (červenec–září 2021)
  • Vyhlášení výsledků soutěže, ocenění firem (listopad 2021)

Více informací na www.nejinovator5g.cz, podrobnosti k nominovaným firmám najdete také zde.

Zdroj: BIC Brno