Úspěch českých podniků v nástroji pro MSP

Tři podniky z České republiky získají podporu nástroje pro MSP - fáze 1. Firmy VUCHZ, a. s.iolevel, s. r. o., a Yakna, s. r. o., uspěly v poslední uzávěrce roku 2018 a budou moci zpracovat studii proveditelnosti, která ukáže strategii, jak uvést na trh jejich přelomová inovační řešení.

Fáze 1 nástroje pro MSP bude ukončena v první polovině roku 2019, proto by zájemci měli využít posledních dvou uzávěrek, které proběhnou 13. února a 7. května.
Více informací o výsledcích hodnocení naleznete zde.

Zdroj: tc.cz