Uskutečnil se workshop pro žadatele ERC grantů

O podání žádosti o prestižní grant Evropské výzkumné rady ERC je rostoucí zájem. Dokazuje to velká účast na dalším z řady workshopů, které TC opakovaně pořádá pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty, kteří již mají konkrétní projektový záměr a chtějí ho podat v aktuální výzvě pracovního programu ERC. V současnosti v roce 2017.

Workshop se uskutečnil v TC ve dnech 15. a 16. září 2016 ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a za účasti hodnotitelů různých panelů, kteří předávali účastníkům své zkušenosti. Např. čeho se při podávání žádosti vyvarovat, na co se zaměřit a jiné praktické rady při koncipování žádosti. O své cenné zkušenosti z podání vlastního projektu se také podělil držitel Starting grantu Filip Matějka, který sám jeden z  workshopů TC v minulosti absolvoval.

Hlavní náplní workshopu bylo prezentování projektových záměrů účastníků, na které následně získávali zpětnou vazbu jak od přítomných hodnotitelů, tak z úst ostatních účastníků. Workshopem po oba dny provázeli Petra Perutková (TC), národní kontakt ERC
a MSCA a prof. Zdeněk Strakoš z Matematicko-fyzikální fakulty UK a předseda hodnotícího panelu ERC.

Workshop navázal na národní informační den o grantech ERC, který se uskutečnil 1. 9. 2016 na půdě Akademie věd.

 ERC_workshop_TC_2016_02.jpg  ERC_workshop_TC_2016_03.jpg  ERC_workshop_TC_2016_04.jpg
 ERC_workshop_TC_2016_05.jpg  ERC_workshop_TC_2016_06.jpg  ERC_workshop_TC_2016_07.jpg

 

Zdroj: TC