Univerzita Palackého získala ve spolupráci se zahraničními partnery významný evropský grant

Katedra romanistiky filozofické fakulty získala ve spolupráci s devíti zahraničními univerzitami ze sedmi zemí světa prestižní grant Marie Skłodowska-Curie (v subprogramu Research and Innovation Staff Exchange) z rámového programu Horizon 2020. Na poli vědy jde o jednu z nejvyšších met, o kterou se může evropský badatel ucházet.

Grant nese název TRANS.ARCH: Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses a klade si za cíl zmapovat, jak nové digitální technologie a postmoderní rozpad velkých vyprávění spolu se vznikem nových teoretických přístupů jako postkoloniální studia či queer studies vedly k proměnám chápání archivu. Zároveň si badatelé kladou otázku, jak nejrůznější skupiny osob, ať už jde o potomky původních obyvatel Ameriky, oběti latinskoamerických diktatur, migranty, či sexuální menšiny, užívají archivy k uplatňování svých práv.

Grant koordinuje profesor Roland Spiller z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu a kromě Univerzity Palackého se jej účastní také partneři z Itálie, Španělska, Argentiny, Peru a Kolumbie. 

„Získání tohoto grantu má zcela zásadní význam pro vědecký rozvoj naší katedry a je plodem dlouhodobého a systematického budování sítě akademických kontaktů v Latinské Americe a Evropě“, uvedl Daniel Nemrava, vedoucí katedry romanistiky a koordinátor olomouckého týmu vědců.

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého se badatelsky již po dvě dekády zaměřuje na Latinskou Ameriku. Dokazuje to celá řada kvalitních publikací vydaných v prestižních zahraničních nakladatelstvích a získání grantu je tak vyvrcholením snah dostat olomouckou romanistiku na mapu evropské vědy.

Zdroj: upol