Univerzita Palackého v Olomouci se zapojí do evropského výzkumu v programu QuantERA

Katedra optiky přírodovědecké fakulty uspěla v těžké konkurenci evropských týmů zaměřených na kvantovou fyziku a technologie a zúčastní se dvou prestižních vědeckých projektů QuantERA programu ERANET. Ve spolupráci se zahraničními vědci na nich budou zástupci katedry pracovat od února.

Spoluřešitelé projektů Radim Filip (vlevo) a Miroslav Ježek. Foto: Martina Šaradínová, upol.cz

 

Cílem výzvy bylo podpořit evropská výzkumná konsorcia v oblasti kvantových technologií. Zástupci katedry se zapojí do projektu Hyper-entanglement from ultra-bright photon pair sources, jehož koordinátorkou je Ana Predojevic ze Stockholm University a spoluřešitelem za Univerzitu Palackého (UP) je Miroslav Ježek. Druhým projektem je Theory Blind Quantum Control s koordinátor Florianem Mintertem z Imperial College London, spoluřešitelem za UP je Radim Filip.

V obou případech účast vědců z katedry optiky umožní proniknout do moderních oblastí kvantové fyziky, které se v současné době experimentálně rozvíjejí ve špičkových evropských laboratořích. V prvním projektu je to emise kvantově provázaných stavů z pevnolátkových zdrojů na bázi kvantových teček s cílem dosáhnout mnohem větší rychlosti generace a snadnější replikace než současné zdroje. V druhém případě je to příprava kvantových stavů opticky a magneticky levitujících nanočástic pomocí moderních postupů kvantové kontroly jejich pohybu, což může sloužit k vyvolání silných nelinearit pro kvantové systémy. To je hlavní oblast současného teoretického výzkumu na katedře v rámci Centra Excelence Grantové agentury ČR vedeného za UP profesorem Filipem.

"Náš klíčový příspěvek v obou projektech je podobný a spočívá hlavně v oblasti teorie a modelování náročných fyzikálních experimentů v zahraničí a návrhu kritérií, která umožní rozeznat stavy světla a nanočástic mimo aproximaci Gaussovských kvantových stavů," vysvětlil profesor Filip.

Projekt Hyper-entanglement from ultra-bright photon pair sources pomůže i rozvoji laboratoří. "Je to šance pro mladé vědce jak se dostat hlouběji do technologie optických zdrojů s kvantovými tečkami, kterou v Olomouci nemáme. Je to také další možnost jak získat zajímavé doktorské a postdoktorské pozice v zahraničních laboratořích," nastínil možnosti projektu Ježek, jenž je zodpovědný za laboratoře kvantové optiky na katedře. "V projektu plánujeme i experimenty v naší laboratoři se zdroji fotonů na bázi nelineární optiky, abychom otestovali techniky navržené našimi teoretiky a získali srovnání s experimenty v jiných laboratořích," doplnil.

Projekty QUANTERA jsou novým typem projektů Evropské unie, vyžadují totiž kofinancování národních poskytovatelů. Ministerstvo školství se k těmto projektům připojilo a podpořilo každý z nich částkou kolem 140 tisíc eur na následující tři roky. Projekty byly vybrány ve dvou kolech z 221 projektů. Podporu získalo jen 26 projektů z různých moderních oblastí kvantových technologií. Kromě dvou projektů na katedře optiky byly podpořeny další dva projekty s účastí českých týmů, a to CEITECu při Masarykově univerzitě v Brně a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Autor: Martina Šaradínová
Zdroj: upol.cz