Univerzita Palackého posiluje v Evropské biotechnologické federaci

Univerzita Palackého výrazně posílí svoji pozici v Evropské biotechnologické federaci (EFB). Viceprezidentem neziskové organizace sdružující národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce byl zvolen ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) Ivo Frébort. Současně povede nově zřízenou divizi Rostliny, zemědělství a potraviny. Členkou řídicího výboru EFB se stala Michaela Holecová z CRH.

Pozice viceprezidenta EFB si velmi vážím, je výsledkem dlouholeté spolupráce našeho vědeckého centra s touto organizací. Velmi rád přispěji k naplnění hlavního cíle EFB, jímž je propagace a podpora rozvoje biotechnologií v Evropě,“ uvedl Frébort. Jím vedené CRH, které sdružuje vědecké týmy Přírodovědecké fakulty UP a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, je členem EFB od roku 2011. Úzce spolupracuje rovněž s Asijskou biotechnologickou federací.

Profesor Frébort se z pozice člena řídicího výboru podílel i na nedávné změně organizační struktury EFB, jejímž cílem je efektivnější řízení i lepší koordinace aktivit. Dosavadní sekce nahradilo sedm divizí. Jednou z novinek je divize Rostliny, zemědělství a potraviny, o jejíž vznik se významně zasadilo právě olomoucké zastoupení. Profesor Frébort coby lídr divize plánuje v této oblasti pořádání konferencí, letních škol či popularizačních akcí pro veřejnost. „Pod hlavičkou divize budeme i nadále pořádat mezinárodní konferenci Plant Biotechnology: Green for Good, která se v Olomouci koná jednou za dva roky. Další akce budou pořádány zejména partnery z Německa a Švýcarska. Za velice důležité považuji i to, že na činnosti divize se budou podílet významné biotechnologické společnosti Syngenta a Novozymes,“ uvedl biochemik, který je mimo jiné i zastáncem úpravy stávající evropské legislativy ohledně GMO.

Profesor Frébort bude spolu s dalšími viceprezidenty úzce spolupracovat s novým prezidentem EFB. Od ledna příštího roku jím bude emeritní profesor mikrobiologie Univerzity v Birminghamu Jeff A. Cole, který je současně členem Vědecké rady CRH. Ve funkci vystřídá švédského mikrobiologa Mathiase Uhléna, který neziskovou organizaci vedl od roku 2015. EFB má 80 členů z řad institucí z celé Evropy a přes 25 tisíc členů z řad odborníků. Propaguje bezpečné, udržitelné a prospěšné využívání základního výzkumu a inovací v biologických vědách a zároveň poskytuje prostor pro mezioborovou a mezinárodní spolupráci.

Autor: Martina Šaradínová
Zdroj: UPOL