Univerzita Palackého má tři zástupce mezi nejcitovanějšími vědci světa

Tři vědci působící na Univerzitě Palackého figurují v letošním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers, který každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics v USA. Analytický chemik a fytochemik Ondřej Novák a chemici Rajender Varma a Radek Zbořil se mezi jedno procento nejcitovanějších vědců světa dostali opakovaně. Příslušnost k některé z tuzemských výzkumných institucí či univerzit v seznamu uvedlo celkem 14 osobností.

Stejně jako v loňském roce se v seznamu, konkrétně v kategorii „Cross-field“, objevil Radek Zbořil, odborník působící v oblasti nanotechnologií v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCTPM). Zbořil se v posledních letech podílel například na objevu nejtenčího známého izolantu, nekovových magnetů, první dvoudimenzionální karboxylové kyseliny nebo rezistence bakterií vůči nanostříbru.

„Je to ocenění práce všech lidí v RCPTM, kteří provádí multioborový výzkum s velkým přesahem do aplikací. I díky němu se Univerzita Palackého dle citačního indexu normalizovaného na příslušnou vědeckou kategorii (CNCI index dle databáze Web of Science) dostala například v multidisciplinárních materiálových vědách a nanotechnologiích na první příčky v ČR. Ve fyzikální chemii je na tom pak v posledních letech dokonce lépe než univerzity v Cambridgi a Oxfordu,“ řekl Zbořil.

Ve stejném vědeckém centru působí i Rajender Varma, který pracuje také v Agentuře pro ochranu životního prostředí v USA. „Je to pro mě velká čest být zařazen na tento prestižní seznam vědců. Zastupuji zde také RCPTM a Univerzitu Palackého, kde spolupracuji s výjimečnými kolegy. Kvalita vědeckých center je postavena v prvé řadě na osobnostech, které zde pracují a dostanou prostor a podporu rozvinout svůj talent,“ uvedl Varma.

V olomouckém pracovišti Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, jež je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, působí odborník na analýzu rostlinných hormonů Ondřej Novák. „Fakt, že již podruhé patřím do skupiny vysoce citovaných vědců, přijímám s obrovskou pokorou. Děkuji všem kolegům z laboratoře růstových regulátorů i dalším spolupracovníkům ze zahraničí, bez jejichž zapojení bych nemohl být součástí tohoto prestižního žebříčku,“ komentoval úspěch Novák, který je zařazen do kategorie Plant and Animal Science.

Seznam Highly Cited Researchers 2019 obsahuje přes 6000 jmen výzkumníků (mezi nimi i 23 laureátů Nobelovy ceny) ze zhruba 60 zemí. Jedná se o vědce, kteří ve 21 výzkumných oblastech, popřípadě napříč nimi, vzbudili svými pracemi ohlas a dosáhli značné citovanosti. Seznam vznikl na základě analýzy publikací z let 2008 až 2018 podle databáze Web of Science. Českou vědu reprezentuje v seznamu také kardiolog Petr Widimský, ekologové Petr Pyšek, Jan Pergl a již zesnulý Vojtěch Jarošík, chemik Martin Pumera, mikrobiolog Petr Baldrian nebo botanik Roman Pavela. Do seznamu byli zařazeni také čtyři zahraniční vědci působící v ústavech Akademie věd ČR. V seznamu se nachází například i rostlinný biolog Jiří Friml, který ale naopak pracuje v Rakousku.

Nejpočetnější zastoupení mají v seznamu Spojené státy americké (2737), na druhém místě je Čína (636) následovaná Velkou Británií. Sousední Německo má v seznamu 327 zástupců, Slovensko jednoho a Polsko sedm.

Celkové výsledky jsou dostupné zde.

Zdroj: upol.cz