Univerzita láká experty na unikátní grant

Otevírání se světu a snaha přivést na Masarykovu univerzitu nové vynikající vědce nezůstává jen na papíře. V rámci Grantové agentury MU je možné se ucházet o grant s názvem Muni Award in Science and Humanities.

Tato nová výzva nabízí možnost získat pět milionů ročně po dobu až pěti let a je určená pro etablované vědce, především pro nositele ERC nebo podobně prestižních grantů. Univerzita proto nabídku inzeruje i v časopise Science.

„Myšlenka Muni Award vznikla na základě doporučení Mezinárodní vědecké rady poněkud utlumit financování drobnějších projektů a zkusit investovat větší objem peněz do špičkového projektu a vědce,“ vysvětlil důvody zavedení tohoto mezi českými univerzitami ojedinělého grantového modelu prorektor pro výzkum Petr Dvořák. Uchazeči o grant musí zaslat přihlášku do 3. listopadu.

Do výzvy se mohou hlásit nejen držitelé grantů ERC kategorie starting a consolidator, ale i ti, kteří získali za svůj projekt hodnocení A, ale kvůli limitům financování se na ně už nedostaly peníze. Hlásit se mohou také lidé s individuálními přenositelnými granty podobné úrovně a prestiže jako ERC i ti, jejichž dosavadní kariéra a publikační činnost takové úrovni odpovídají. Oborové zaměření žadatele není nijak omezené.

„Podmínkou pro získání Muni Award je, že příchozí vědec bude mít na univerzitě hlavní pracovní úvazek a bude zde také fyzicky působit. Naším cílem je nejenom nové kvalitní vědce přilákat, ale také jim dát takové podmínky, aby zůstali,“ doplnil Dvořák. Zdůraznil, že získat takového člověka je spíš otázkou osobních kontaktů a doporučení.

Univerzita se inspirovala v zahraničí, kde se podobné granty vypisují. Cílí nejen na zahraniční uchazeče, ale také na české vědce působící v zahraničí, kteří zvažují návrat do vlasti. Muni Award proti jiným grantům dává příchozímu vědci naprostou svobodu v jeho vědeckém bádání a velkou flexibilitu s minimální administrativní zátěží. Navíc je součástí nabídky možnost rozvoje akademické kariéry.

Grantová agentura MU (GAMU) může v tuto chvíli financovat pouze jednoho takového vědce ročně. „Pokud bude první ročník úspěšný a podaří se nalézt vhodného kandidáta, budeme hledat zdroje na to, jak tuto formu podpory mimořádných vědců rozšířit,“ uvedl Dvořák

Na výběru se bude podílet Poradní panel pro výzkum SAB a také fakulty. Konečný výběr bude potvrzen i Mezinárodní vědeckou radou ISAB. „Důležité samozřejmě bude, zda bude univerzita schopná naplnit požadavky uchazeče, a také to, zda bude jeho výzkum korespondovat s výzkumnými aktivitami a vybavením našich pracovišť,“ přiblížila roli fakult ve výběrovém řízení Jana Hájková z odboru výzkumu, která má grant na starosti.

Další nabídka GAMU

Doplnila také, že Muni Award nebude znamenat snížení prostředků, které skrze Grantovou agenturu MU každoročně míří na podporu vědy. Jejím cílem je podpořit vědce a vědecké týmy, zvýšit prestiž jejich práce a také úspěšnost univerzity v získávání významných zahraničních grantů.

Univerzitní grantová agentura vypisuje soutěže například na projekty hraničního výzkumu nebo na přípravu mezinárodních grantů. Finance mohou získat i studenti na vědecké projekty či konference. Aktuálně jsou otevřené soutěže v kategoriích Specifický výzkum, která je určená pro studenty, a Mezioborové projekty pomáhající mezifakultnímu výzkumu.

Zdroj: muni.cz