Unikátní reaktor, jediný svého druhu v Evropě, právě vzniká v Řeži

Ve společnosti ÚJV Řež vzniká nový reaktor chlazený heliem, který si v palivu bude štěpný materiál sám generovat. Je prvním konceptem svého druhu v Evropě. Bude ho možné využít především jako zdroj tepla pro efektivní výrobu vodíku a chemický průmysl, případně i pro zpracování vyhořelého paliva z klasických jaderných bloků. V komerční sféře by mohl začít sloužit výhledově po roce 2040.

Vědci v rámci projektu nazvaného HeFASTo (heliem chlazený rychlý reaktor) vyvíjí plynem chlazený reaktor o tepelném výkonu 200 megawattů. „Jedním z významných ekonomických přínosů rychlého reaktoru je efekt 'množení paliva' — jadernými reakcemi během provozu reaktor vygeneruje více štěpného materiálu, než sám spotřebuje,“ popsal vedoucí vývojového týmu v ÚJV Řež Petr Vácha.

Zásadní výhodou reaktoru oproti vodou chlazeným zařízením je to, že díky uzavřenému palivovému cyklu generuje minimum jaderného odpadu. Většina částí pro reaktor bude vyráběna v továrně, což sníží investiční náklady.

Další výhodou bude i vysoká bezpečnost podpořená řadou inovativních pasivních bezpečnostních systémů, které fungují jen na základě fyzikálních jevů, jako je například gravitace nebo rozdíl tlaků. Potenciální investoři dostanou příležitost vstoupit do projektu po roce 2025.

Model reaktoru HeFASTo
Zdroj: ÚJV Řež

Nyní ve světě existuje více než sedm desítek konceptů malých reaktorů. Český HeFASTo je v pořadí už druhým vývojovým projektem společností Skupiny ÚJV. Jako první uvedlo v roce 2018 Centrum výzkumu Řež svůj unikátní koncept s názvem Energy Well představující návrh malého modulárního vysokoteplotního reaktoru s nízkým tepelným výkonem kolem 20 megawattů chlazeného tekutými solemi.

ÚJV Řež je vedoucí společností Skupiny ÚJV, do které patří například Centrum výzkumu Řež. ÚJV ŘEŽ se zabývá mimo jiné aplikovaným výzkumem, projektovou a inženýrskou činností v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Většinovým majitelem ÚJV ŘEŽ je společnost ČEZ.

Zdroj: ČT24, ÚJV Řež
Ilustrační foto: pixabay.com