Tři české projekty uspěly se žádostí o Consolidator grant Evropské rady pro výzkum

Evropská rada pro výzkum zveřejnila 28. listopadu seznam více než tří stovek úspěšných žadatelů o Consolidator grant. Celkem 630 milionů eur půjde na 329 projektů, které mají posílit vědeckou excelenci a konkurenceschopnost Evropské unie.

Statistický přehled žádostí a počet vybraných projektů podle oborů, národnosti a pohlaví žadatelů, jejich mobility v rámci projektu ukazuje, že žadatelé pocházejí z 22 zemí. Komisař pro výzkum vědu a inovace zmínil, že roste počet žen, které uspěly s navrženým projektem (32%). Celkem 101 podpořených projektů je z oblasti přírodních věd, 151 se týká fyziky nebo inženýrství a 77 je z oblasti společenských a humanitních věd. Míra úspěšnosti podaných projektů je 13%. Celkově bylo podáno přes dva a půl tisíce žádostí.

Nejvíce úspěšných žadatelů je z Velké Británie - 60 projektů, dále z Francie (38), Německa (55), další počty udělených grantů podle zemí jsou následující: Švédsko 14, Nizozemí 25, Itálie 14, Izrael 14, Španělsko 13, Rakousko 10, Belgie 13, Švýcarsko 19, Dánsko 10, Řecko 3, Finsko 12, Maďarsko 4, Irsko 5, Norsko 5, Polsko 3, Portugalsko 6, Slovinsko 1, Turecko 1.

Tři podpořené projekty žadatelů z ČR jsou tyto:

CoCOSym –  Symmetry in Computational Complexity - tým Libora Barta z Univerzity Karlovy

Amitochondriates – Life without mitochondrion - tým Vladimíra Hampla z Univerzity Karlovy

BEHAVFRICTIONS – Behavioral Imiplications of Information-Processing Frictions - tým Jakuba Steinera z Národohospodářského ústavu AV ČR

Díky uvedeným grantům vzniknou dva tisíce pracovních míst pro postdoktorandy, PhD studenty a další členy výzkumných týmů. Consolidator granty jsou udělovány vynikajícím vědců jakékoli národnosti a věku se sedmi- až dvanáctiletou pracovní zkušeností po získání titulu PhD., jejichž dosavadní výsledky ukazují na slibný vývoj. Jejich výzkum musí probíhat ve veřejné nebo soukromé výzkumné organizaci v kterékoli z členských nebo přidružených zemích. Finanční prostředky (maximálně 2 miliony eur na grant) jsou poskytovány po dobu pěti let a jsou určeny především na zaměstnávání výzkumných a dalších pracovníků.

Celý přehled úspěšných žadatelů a podpořených projektů ZDE.

Zdroj: grant-garant