Trendy v klíčových umožňujících zprávách

Technologické centrum AV ČR vydalo výzkumnou zprávu jako první výstup projektu „Horizon scanning pro odpovědný výzkum a inovace“ (TL02000487), který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Éta.

Zpráva prezentuje výsledky analýzy strukturovaných a nestrukturovaných dat z velkého množství veřejně dostupných informačních zdrojů realizované za účelem identifikace technologických trendů a nově vznikajících technologií v oblastech tzv. klíčových umožňujících technologií (KETs).

K identifikaci trendů a vznikajících technologií bylo využito nově vytvořeného analytického nástroje, který účelně kombinuje různé metody text miningu s cílem vyhledat, strukturovat a filtrovat velké množství dokumentů. Tento nástroj byl aplikován na sadu informačních zdrojů pokrývajících výzkumné články, novinové články a odborné diskuse na sociálních sítích.

Výsledkem je identifikace 163 technologií seskupených do 39 vývojových trendů. Jedná se o první komplexní identifikaci technologických trendů v ČR založenou na systematické analýze rozsáhlého souboru světových informačních zdrojů.

Zprávu naleznete zde.

Zdroj: TC AV ČR