TISKOVÁ ZPRÁVA k II. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace

Brněnské výstaviště pohltily
věda, výzkum a inovace

Od úterý 28. února do čtvrtka 2. března se na brněnském výstavišti konal II. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který nabídl velmi zajímavé a pestré expozice inovativních firem, prestižních univerzit a předních výzkumných organizací. Veletrh zahájil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje, prezidenta Hospodářské komory ČR, předsedy Akademie věd ČR, vedoucích představitelů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva průmyslu a obchodu, rektorů Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně, vedení Technologické agentury ČR, CzechInvestu, Českých center a dalších.


Na veletrhu byla k vidění celá řada zajímavých výsledků výzkumu a vývoje, prezentace univerzit, výzkumných organizací a expozice „Mladých vědců“. Široce byly zastoupeny inovativní dopravní prostředky, například elektromobily Tesla, Hyundai, Opel, StudentCar, rychloběžný pásový podvozek FASTTRAX, dále pak Formula student, jednostopé kapotované vozidlo Monoracer „dálník“, terénní motocykl nové konstrukce od VM Motor, dopravní systém SkyWay. Mezi dalšími exponáty byl například i hybridní bateriový systém pro výrobu a akumulaci elektrické energie, inovativní systém monitorování hromadné dopravy DPMB, parkovací detektory v kontextu SmartCity a další zajímavosti z různých vědních oborů.


„Veletrh Věda Výzkum Inovace má velkou přidanou hodnotu a je vidět, že druhý ročník je co do počtu vystavovatelů více než dvojnásobný oproti prvnímu. Takovéto setkání vědecké sféry a průmyslu je to, co opravdu hodně potřebujeme. Budu velmi rád, když dalším ročníkům budou přibývat vystavovatelé a návštěvníci takovým tempem jako letošnímu ročníku,“ sdělil ve své zahajovací řeči místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.


„Jihomoravský kraj je v oblasti vědy, výzkumu a inovací na špici v rámci České republiky. Věřím, že i díky prostředí, které v kraji vytváříme, zde zůstanou pracovat úspěšní absolventi brněnských univerzit. Jsem rád, že o letošní druhý ročník veletrhu vzrostl zájem opravdu výrazně,“ pokračoval Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje.

„Potřebujeme, aby se české ekonomice dařilo dlouhodobě, aby se zvyšovala životní úroveň. To ovšem nebude možné bez propojení vědy, výzkumu a inovací s průmyslovou praxí. Z tohoto důvodu oceňuji a děkuji organizátorům veletrhu za podnětnou práci. Slyšel jsem, že letošní ročník je dvojnásobný oproti prvnímu. Tento veletrh je mimořádně účelná a důležitá akce,“ podotkl Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.


„Jsem velmi rád, že jsem mohl převzít záštitu nad druhým ročníkem veletrhu. Považuji totiž za důležité, aby i Akademie věd ČR přispěla k dobrému průběhu tohoto veletrhu,“ uzavřel Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.

V rámci letošního ročníku se uskutečnilo 5 stěžejních tematických konferencí, na kterých vystoupilo 63 odborníků z výzkumné, podnikatelské a veřejné sféry. Během 3 dnů veletrhu bylo uspořádáno 39 seminářů a workshopů. Na veletrhu se představilo téměř 150 vystavovatelů a navštívilo jej bez mála 4 tisícovky návštěvníků. „Jsem rád, že Veletrh Věda Výzkum Inovace prokazuje takový růstový progres. Je to důkaz jeho potřebnosti,“ konstatoval Martin Janča, otec myšlenky veletrhu.

Mezi návštěvníky se těšily velkému zájmu konference „Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 – 2020“ za účasti předních představitelů veřejné a univerzitní sféry, konference „Startup – cesta k úspěchu“ určená studentům vysokých škol a konference „Smart Region – Smart City“, na níž vystoupili představitelé technologických inovativních firem s prezentacemi chytrých řešení ke zlepšení a zkvalitnění života občanů v obcích a městech a představitelé veřejné správy představili své koncepce pro rozvoj regionů.

V Brně, dne 6. března 2017

za Veletrh Věda Výzkum Inovace
Ing. Martin Janča, Ph.D.
+420 603 810 923
janca@vvvi.cz
www.vvvi.cz