The Administrative, legal and financial management of projects in th 7th framework programme

The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework ProgrammeCílem publikace The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme : an overview of the rules and principles & Czech experience je poskytnout praktické i teoretické informace k finančním, právním i administrativním aspektům přípravy a realizaci projektů 7. RP. Informace v publikaci jsou založeny na informacích získaných z právně závazných i podpůrných dokumentů Evropské komise, výsledcích dotazníkového šetření mezi českými řešiteli, které proběhlo v létě 2010, a dlouholetých zkušeností autorek působících v české organizaci národních kontaktních pracovníků pro 7. RP.

Publikace je pouze v anglickém jazyce, stáhnout si ji můžete zde

  • Typ publikace: Knihy