Termín vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 8. dubna 2020.

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů/výsledků a dopadů z podpořených návrhů projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj České republiky, a přispěje tak růstu konkurenceschopnosti. Program svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační seminář.

Zdroj: TA ČR