Téma Cirkulárních veřejných zakázek bylo diskutováno v Málaze

Partneři projektu InCEPPP z Česka (BIC Brno / INCIEN), Španělska (BIOAZUL) a Slovenska (INCIEN SK) se setkali na konci září v Málaze za účelem finalizace metodiky cirkulárního zadávání veřejných zakázek. Jejím cílem je provést orgány veřejné správy a firmy procesem uplatňování zásad cirkularity při jakémkoli nákupu. Cirkulární veřejné zakázky jsou velmi aktuálním tématem, zejména v souvislosti s tzv. „Evropskou zelenou dohodou“ a budoucností evropského hospodářství, které pandemie Covid-19 velmi zasáhla.

Po zveřejnění metodiky cirkulárního zadávání veřejných zakázek se partneři projektu zaměří na koncept „školení školitelů“, aby budoucím lektorům vysvětlili, jak k tomuto tématu přistupovat a vzdělávat ho. Očekáváme, že tento materiál plný pokynů, praktických rad a příkladů dobré praxe bude připraven v červnu 2022.

Projekt „InCEPPP“ je realizován v rámci programu Erasmus+ a ukazuje, že spolupráce mezi různými organizacemi v různých evropských zemích přináší důležitou výměnu informací a zkušeností.