Průmysl 4.0 je termín používaný pro moderní a pokrokovou automatizaci výroby a zastřešuje současné progresivní technologie v průmyslové výrobě. Základní vizí Průmyslu 4.0 je chytrá továrna, která prostřednictvím strojů a jejich senzorů monitoruje své okolí a provádí decentralizovaná, ale vysoce kvalifikovaná rozhodnutí směřující k optimalizaci výroby.

Druhou základní charakteristikou Průmyslu 4.0 je on-line propojení celého hodnotového řetězce konkrétního výrobce, a to od dodavatelů na jedné straně až k zákazníkům na straně druhé.

Pro identifikaci nových či nově vznikajících technologií, které mohou být významné pro budoucí vývoj produkčních systémů Průmyslu 4.0 v České republice, byla aplikována metoda horizon scanning. Horizon scanning je metoda pro včasnou detekci příznaků potenciálně důležitých změn prostřednictvím systematického zkoumání trendů, signálů, příležitostí a hrozeb, které souvisejí se zkoumaným tématem, a jejich dopadů na sledovanou oblast. Cílem provádění horizon scanningu je mapovat a komunikovat události, které mohou ovlivnit budoucí vývoj analyzovaného tématu, a tím vytvářet informační podklady pro flexibilní strategické rozhodování.

Technology brief na téma Technologie pro průmysl 4.0 s výstupy popsané metody naleznete v elektronické verzi zde.

  • Typ publikace: Ostatní

Zdroj: tc.cz