Technologické centrum AV ČR vydalo aktualizaci brožury Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

Aktualizovaná brožura Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) vychází z dokumentů EK platných k srpnu 2019 a představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, jež umožňují státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyššímu zapojení do projektů programu H2020. Jedná se především o nástroje ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, které doplňují nástroj na podporu politik (PSF), program COST a projekt podporující networking národních kontaktních pracovníků.

Brožura se věnuje i plánovaným výzvám SEWP a novému nástroji - tzv. Widening Fellowships, poskytující finanční prostředky žadatelům o individuální granty, na které se nedostalo financování
z rozpočtu relevantních výzev Akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech relevantních výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů.

Brožura je pouze v elektronické verzi ke stažení zde.

Zdroj: tc.cz