Technologické centrum AV ČR se účastnilo Veletrhu Věda Výzkum Inovace

Na brněnském výstavišti (BVV) se uskutečnil ve dnech 28. února - 2. března 2017 druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace.  Na zahájení vystoupili čelní představitelé akademické a podnikatelské sféry. Mezi prvními přivítal hosty místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, dále prezident hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, následovaly promluvy reprezentantů dalších významných institucí. Šéfredaktor magazínu MM Průmyslové spektrum Roman Dvořák jako hlavní mediální partner veletrhu zde vyhlásil cenu za nejlépe hodnocený článek v MM Science Journal za rok 2016. Cenu předal Pavel Bělobrádek.

Technologické centrum AV ČR se účastnilo Veletrhu Věda Výzkum Inovace | TC

Technologické centrum AV ČR (TC) se veletrhu zúčastnilo jako partner a současně jako vystavovatel. Prezentovalo zde své široké služby a aktivity. Návštěvníci stánku se zajímali především o evropský program Horizont 2020, o jehož prioritách a aktuálních výzvách v nich informuje TC prostřednictvím svých národních kontaktů (NCP) pro jednotlivé oblasti programu, zajímali se také o různé formy podpory pro transfer technologií a specifickou podnikatelskou podporu. Zaujaly také interaktivní vizualizace s tématy spolupráce VaV mezi tuzemskými institucemi a podpora podnikového VaV ze státního rozpočtu, které zástupci TC prezentovali v on-line aplikaci.

Doprovodný program, který probíhal na hlavním pódiu, střídal témata rozvoje vědy a výzkumu s oblastmi sdílené ekonomiky, 3D tisku, nanotechnologií či tématem Průmysl 4.0.

Zdroj: TC