Technologická agentura ČR informuje o termínu vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu GAMA 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že připravovaná veřejná soutěž pro projekty oceněné pečetí Seal of Excellence nebude vyhlášena jako 6. veřejná soutěž v Programu GAMA, podprogramu 2, jak bylo původně zamýšleno, ale jako 1. veřejná soutěž v Programu GAMA 2, podprogramu 2.

Vyhlášení této veřejné soutěže se předpokládá 9. října 2019.

Veřejná soutěž je určena pouze pro projekty, které uspěly ve výzvě SME Instrumentu fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2019 a obdržely pečeť „Seal of Excellence" Evropské komise, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financované.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže Programu GAMA 2, PP2, Seal of Excellence je k nahlédnutí ZDE.

Více informací k vyhlašované veřejné soutěži, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení veřejné soutěže a dostupná na webových stránkách www.tacr.cz

Zdroj: TAČR