Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky hodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 12. června 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (13. srpna 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 120 návrhů projektů z celkového počtu 141 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+:

Návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže
Návrhy projektů nepřijatých do veřejné soutěže

Zdroj: TA ČR