Technologická agentura ČR oznamuje vyhlášení veřejné soutěže Programu EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že další veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena na konci února 2019.

Další informace k veřejné soutěži, termínu vyhlášení a k podmínkám veřejné soutěže budou průběžně zveřejňovány.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Aktualizovaný program EPSILON je k nahlédnutí zde.

Zdroj: TA ČR