Technologická agentura ČR informuje o termínu vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 23. října 2019.

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Tato veřejná soutěž Programu THÉTA se od té předcházejí liší v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je jim potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Nově budou povolena stipendia. Změna nastala také u způsobu vykazování nepřímých nákladů - na základě pevné sazby, tzv. metodou Flat rate bude možné vykazovat až do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, mimo nákladů na investice. Výše podpory na projekt u podprogramu 1 bude nově omezena na maximálně 10 mil. Kč.

Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu THÉTA je k nahlédnutí ZDE.

Více informací k 3. veřejné soutěži Programu THÉTA se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Více informací o výzvě najdete ZDE.

Zdroj: TA ČR