Technologická agentura České republiky hodlá podporovat odpovědný výzkum a inovace

Technologická agentura ČR pořádala dne 28. března 2017 třetí setkání Platformy žen ve výzkumu a podnikání, kterou zahájila nová předsedkyně Akademie věd České republiky, paní prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti ČR JUDr. Jan Chvojka. Letošní setkání neslo podtitul Gender v kontextu odpovědného výzkumu a inovací, včetně problematiky genderu z perspektivy mužů.

P3280061Ministr Jan Chvojka s předsedou Petrem Očkem | TAČR

S úvodním projevem vystoupil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jan Chvojka.  Ve svém projevu připomněl, že Česká republika patří sice mezi země, kde je genderová vyváženost ohledně přístupu žen a mužů ke vzdělání, nicméně stále existují velké nerovnosti v odměňování a v zastoupení žen v rozhodovacích pozicích.

„Skutečnost, že ženy v posledních dvaceti letech tvoří většinu absolvujících vysoké školy, se však zatím neodrazila v české vědě. Zdá se mi, že ženy čelí ve vědě určitým genderově specifickým překážkám. Tyto překážky, tzv. skleněný strop, jsou spojeny nejen s rodičovstvím, ale také s přetrvávajícími genderovými stereotypy či nepřímou diskriminací. Rolí státu a akademických pracovišť by mělo být tyto překážky identifikovat a pokoušet se odstraňovat,“ zdůraznil ministr.

P3280093Petr Očko gratuluje předsedkyni AV ČR Evě Zažímalové k nové funkci | TAČR

Zdroj: TAČR