TAČR oznamuje změny v harmonogramu vyhlašování veřejných soutěží

V souvislosti s výší rozpočtu Technologické agentury (TA ČR) na rok 2021 a aktuální situací byla diskutována nutnost modifikace výdajových priorit v oblasti výzkumu a inovací s vicepremiérem pro hospodářství doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, místopředsedou Rady Vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. TA ČR jako poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na základě toho zvážila možnosti rozpočtu pro rok 2021, v souladu s vládou schválenými střednědobými výhledy. Pro hladký průběh a dlouhodobou udržitelnost programů financovaných TA ČR rozhodlo předsednictvo TA ČR o změnách v plánu vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok. Tyto změny reflektují současnou situaci potenciálních uchazečů. Pomohou jim řádně zpracovat a včas podat kvalitní návrhy projektů a bude jim tak umožněna hladká realizace výzkumných činností až do ukončení projektu.

Změny v plánovaném vyhlašování veřejných soutěží v tomto roce se týkají Programu „DOPRAVA 2020+“, ve kterém bude alokace finančních prostředků na veřejnou soutěž ve výši 400 mil. Kč. Veřejná soutěž v Programu „Prostředí pro život“ bude vyhlášena v květnu 2020 v 1. podprogramu s alokací 152 mil. Kč. V Programu ZÉTA, který je zaměřen na zapojení mladé generace do výzkumu, letos nebude veřejná soutěž vyhlášena.
V Programu ÉTA bude veřejná soutěž uskutečněna s alokací 250 mil. Kč. U programů THÉTA a Národní centra kompetence dojde k posunu vyhlášení veřejných soutěží na prosinec s tím, že zahájení realizace projektů se předpokládá nejdříve od ledna 2022.

„Tyto změny zajistí uskutečnění všech veřejných soutěží resortních programů a hladký průběh realizace a podpory pro projekty z programů administrovaných TA ČR. Přes současná omezení funguje TA ČR na plný výkon. Veškeré činnosti provádí velmi efektivně digitální formou a je svým klientům k dispozici online či na telefonu,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. 

Aktuální harmonogram veřejných soutěží pro tento rok naleznete ZDE. Přehledný průvodce výzvami v roce 2020 naleznete ZDE.

Pokud by byly uvolněny další prostředky ze státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací, TA ČR je připravena bezprostředně reagovat
a procesně zajistit navýšení alokací plánovaných veřejných soutěží, případně vyhlásit další veřejné soutěže.

Zdroj: tacr.cz